ПОСЈЕТА КРАЉА АЛЕКСАНДРА СОКОЛСКОМ ТАБОРУ НА БЛЕДУ У ФИЛМУ „ОЈ ЛЕТНИ СИВИ СОКОЛЕ”

После Првог светског рата друштва Јадранска стража, подмладак Црвеног Крста, соколи, … су уз своја предавања приказивала филмове. На пример подмладак Црвеног Крста…

Read more