ПОДМЛАДАК АЕРО-КЛУБА “Наша Крила” у припреми одбране земље

Соколи су тежили да што шире кругове у народу припреме за одбрану отаџбине. У томе су сарађивали са војском. Мирко Штајнер, члан Соколског…

Read more