ЗАЛАГАЊЕ СОКОЛА ЗА ОСНИВАЊЕ ШКОЛЕ ЗА ТЕЛЕСНО ВАСПИТАЊЕ У БЕОГРАДУ

Соколи су пре Првог светског рата заједно са осталим спортским друштвима и организацијама настојали да оснују школу за спремање наставника за телесно васпитање…

Read more