СОКОЛСКИ РАД У ШИРЕЊУ ХАЗЕНЕ

У међуратном периоду Краљевина С.Х.С одржавала је блиске везе са Чесима. Због тога је био велики чешки утицај на Југославију. Највише утицаја било…

Read more