Напади на Дом Соколске чете Ловас

Соколска чета Ловас основана је почетком тридесетих година 20 века као део вуковарског окружја Соколске жупе Осијек. Увиђајући велики значај просвете у најширим…

Read more