СОКОЛСКИ РАД У ШИРЕЊУ ХАЗЕНЕ

У међуратном периоду Краљевина С.Х.С одржавала је блиске везе са Чесима. Због тога је био велики чешки утицај на Југославију. Највише утицаја било…

Read more

СРПСКИ СОКО У ДВОРУ НА УНИ

Из Сремских Карловаца одлазила је, гимназијска и богословска омладина, као предњаци у све српске крајеве. Нова соколска друштва оснивана су у свим српским…

Read more